EKOEWOLUCJA

Zapewniamy obsługę firm produkcyjnych, usługowych i handlowych w zakresie którym obejmuje je prawo ochrony środowiska. Identyfikujemy zagrożenia prawne, proponujemy najbardziej korzystne sposoby ich rozwiązania, a przede wszystkim odciążamy klientów od nadmiaru biurokracji ekologicznej. Działamy na każdym etapie rozwoju firmy od procesu inwestycyjnego do zakończenia działalności.

Realizujemy wszelkie obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska a w szczególności:

  • Sprawdzamy, czy lokalizacja miejsca prowadzenia działalności (zarówno już istniejącego jak i planowanego), nie podlega ograniczeniom lub zakazom wynikającym z przepisów ochrony środowiska w odniesieniu do profilu działalności klienta.
  • Uzyskujemy w imieniu klienta wszelkie wymagane decyzje administracyjne dotyczące ochrony środowiska, oraz dokonujemy wymaganych prawem zgłoszeń do urzędów w tym zakresie.
  • Identyfikujemy, prognozujemy i rozliczanie opłaty ekologiczne, a jeżeli jest taka możliwość prawna to maksymalnie je minimalizujemy.
  • Prowadzimy wymaganą przepisami dokumentację podstawową i dodatkową.
  • Przygotowujemy dokumenty sprawozdawcze i zapewniamy ich terminowe dostarczenie do urzędów.

Ponadto na życzenie klienta tworzymy szczegółowe instrukcje, które w jasny i przejrzysty sposób określają zasady postępowania w firmie klienta, tak aby jego działalność nie wzbudziła zainteresowania organów kontrolnych ochrony środowiska.

Ekoewolucja Sp. z o.o.

ul. Kwaitowa 6
32-065 Krzeszowice

NIP: 5130233225
REGON: 122657754
KRS: 0000433374

tel: +48 886 059 584
fax: +48 124 447 298

e-mali: sekretariat@ekoewolucja.pl

Zapraszamy do współpracy
Zespół Ekoewolucja

Ekoewolucja © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.